banner corner image

Chrono Series Database

Credits

The following individuals all contributed to Chrono Trigger in some shape or form. Whether they were producer, director, or tester, all of them participated in the creation of what turned out to be a top-notch game.

Position Individual
Producer Kazuhiko Aoki
Director Takashi Tokita
Yoshinori Kitase
Akihiko Matsui
Character Design Akira Toriyama
Supervisor Yuji Horii
Hironobu Sakaguchi
Music Yasunori Mitsuda
Nobuo Uematsu
Main Program Keizo Kokubo
Katsuhisa Higuchi
Sound Program Minoru Akao
Sound Engineer Eiji Nakamura
Graphic Director Yasuhiko Kamata
Masanori Hoshino
Tetsuya Takahashi
Story Plan Masato Kato
Event Plan Hiroyuki Itou
Keisuke Matsuhara
Hiroki Chiba
Field Plan Keita Eto
Kenichi Nishi
Battle Plan Makoto Shimamoto
Haruyuki Nishida
Toshiaki Suzuki
Battle Program Toshio Endo
Kiyoshi Yoshii
Field Program Kazumi Kobayashi
Menu Program Akihiro Shimizu
Visual Program Koji Sugimoto
Ken Narita
Effect Graphic Hirokatsu Sasaki
Yukio Nakatani
Field Graphic Shinichiro Okaniwa
Manabu Daishima
Toshiya Hasui
Matsuzo Itakura
Kazuhiro Okawa
Yoshinori Ogura
Yusuke Naora
Takamichi Shibuya
Shinichiro Hamasaka
Akiyoshi Masuda
Masaaki Hayashi
Takayuki Odachi
Yasuyuki Honne
Character Graphic Hiroshi Uchiyama
Taizo Inukai
Monster Graphic Koichi Ebe
Tsutomu Terada
Tadayasu Usuda
Map Design Mami Kawai
Akane Haruki
Hiroto Yamamoto
Fumi Nakashima
Hidetoshi Kezuka
Kaname Tanaka
Executive Producer Tetsuo Mizuno
Hitoshi Takemura
Hisashi Suzuki
Sound Effect Yoshitaka Hirota
Chiharu Minekawa
Tadakazu Okano
Yasuaki Yabuta
Advertisement K. Yamashita
Y. Hirata
K. Sousui
T. Tsuruzono
M. Okamiya
N. Watanabe
K. Maeda
M. Mizushima
System Engineer M. Nakajima
M. Ogura
Y. Orikasa
Y. Ohdaira
Test Coordinator S. Kajitani
R. Koda
K. Inagi
N. Hanada
H. Masuda
N. Kanai
H. Sakurai
Special Thanks K. Torishima
S. Hashimoto
K. Adachi
Advertisement Tetsuya Nomura
Field Graphic Tetsuya Nomura
Special Thanks Y. Kuwahara
H. Okawa
Y. Uenishi
N. Matsueda
I. Dobashi
M. Saito
H. Kawai
S. Moriya
K. Suzuki
T. Kondo
Test Player Nanasino Go